Inkasso og tvangsauktion

Atlas Ellebye Advokater har en velfungerende og effektiv inkassoafdeling, som bistår hovedsageligt virksomheder og offentlige myndigheder indenfor bl.a. følgende områder:

  • Inddrivelse af fakturakrav og andre usikrede tilgodehavender
  • Pantebrevsinkasso, herunder realkreditinkasso
  • Inddrivelse af krav med lovbestemt panteret
  • Rådgivning om rykkerprocedurer og betalingsvilkår
  • Rådgivning om og udarbejdelse af sikkerhedsdokumenter i form af pantebreve, kautioner m.v.
  • Tvangsauktion over fast ejendom og løsøre

Kontakt en af vore advokater for yderligere information.

Logo NEGATIV

Odense: Østre Stationsvej 43 · DK-5000 Odense C · Tel. +45 66 12 03 03  · CVR nr. 30 78 63 43 · Mail: info@atlas-ellebye.dk