Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in /var/www/atlas-ellebye.dk/public_html/plugins/system/jch_optimize/jchoptimize/fileretriever.php on line 58

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/atlas-ellebye.dk/public_html/libraries/src/Cache/Storage/FileStorage.php on line 315
Erhverv

Juridisk Gennemgang For Virksomheder

Juridisk Atlas er tiltænkt små og mellemstore virksomheder og tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds virkelighed og problemstillinger.

Som eksempel på forhold, der typisk vil være omfattet, kan nævnes:

  • Ejerforhold og ejerkredsens sammensætning og ejer(ne)s fremtidsplaner
  • Selskabsform, holdingselskab, ejerstrukturer m.v.
  • Fremtidsplaner og muligheder, f.eks. fusion, opkøb eller salg af virksomheden
  • Ansættelsesforhold og -kontrakter
  • Kontrakter med leverandører og samarbejdspartnere
  • Virksomhedens kunder og salgskanaler
  • Virksomhedens ejendomme og lejemål
  • Miljøforhold
  • Immaterielle rettigheder, eksempelvis varemærker og patenter
  • Virksomhedens markedsføring i et juridisk perspektiv

Juridisk Atlas for virksomheder kan efter nærmere aftale omfatte en skriftlig afrapportering indeholdende de problemstillinger, som Juridisk Atlas har afdækket.

Juridisk Atlas foregår på grundlag af klientens oplysninger om de aktuelle forhold, og der sker således ikke gennemgang af konkrete dokumenter eller konkret sagsbehandling.

Pris:

Prisen for Juridisk Atlas til virksomheder fastsættes på et attraktivt niveau. Den konkrete pris afhænger af virksomhedens størrelse og forhold. Pris oplyses altid gerne på forespørgsel.

Forbehold:

For Juridisk Atlas til virksomheder gælder, at vi forinden vi påtager os opgaven foretager en vurdering af, om vi samlet set ønsker at påtage os opgaven og vi vurderer blandt andet i denne forbindelse, om der foreligger inhabilitet eller om der i øvrigt er forhold, som medfører, at vi ikke kan eller ønsker at påtage os opgaven.

Juridisk Atlas kan ikke forventes at kortlægge enhver risiko og enhver mulighed, men har til formål at give en overordnet og generel vurdering af den juridiske risiko på de områder, Juridisk Atlas vedrører i det konkrete tilfælde. Dette sker på baggrund af de oplysninger, der fremkommer på mødet.

Logo NEGATIV

Odense: Østre Stationsvej 43 · DK-5000 Odense C · Tel. +45 66 12 03 03  · CVR nr. 30 78 63 43 · Mail: info@atlas-ellebye.dk