Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in /var/www/atlas-ellebye.dk/public_html/plugins/system/jch_optimize/jchoptimize/fileretriever.php on line 58

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/atlas-ellebye.dk/public_html/libraries/src/Cache/Storage/FileStorage.php on line 315
Privat

Juridisk Gennemgang For Private

Inden for privatlivet er det afgørende at kende juraens muligheder og konsekvenser, hvis man ønsker at sikre sig selv og sine nærmeste. Glædeligvis er der på flere punkter mulighed for at ændre og optimere forholdene ud fra egne behov og ønsker.

Juridisk Atlas for private giver en grundlæggende gennemgang af de væsentligste juridiske forhold med udgangspunkt i den enkeltes virkelighed og problemstillinger.

Emner, der typisk kan være omfattet, er følgende:

  • Retsstillingen som ægtefælle, henholdsvis papirløst samlevende
  • Særeje og fælleseje for ægtefæller
  • Retsregler i forhold til børn og øvrige familiemedlemmer
  • Ægtefællers råderet og indbyrdes hæftelsesforhold
  • Arveforhold og mulighederne ved testamente
  • Private livs- og pensionsforsikringer
  • Boligforhold

Forbehold:

For Juridisk Atlas til private gælder, at vi forinden vi påtager os opgaven foretager en vurdering af, om vi samlet set ønsker at påtage os opgaven og vi vurderer blandt andet i denne forbindelse, om der foreligger inhabilitet eller om der i øvrigt er forhold, som medfører, at vi ikke kan eller ønsker at påtage os opgaven.

Juridisk Atlas kan ikke forventes at kortlægge enhver risiko og enhver mulighed, men har til formål at give en overordnet og generel vurdering af den juridiske risiko på de områder Juridisk Atlas vedrører i det konkrete tilfælde. Dette sker på baggrund af de oplysninger, der fremkommer på mødet.

Logo NEGATIV

Odense: Østre Stationsvej 43 · DK-5000 Odense C · Tel. +45 66 12 03 03  · CVR nr. 30 78 63 43 · Mail: info@atlas-ellebye.dk