Warning: array_merge() [function.array-merge]: Argument #1 is not an array in /var/www/atlas-ellebye.dk/public_html/plugins/system/jch_optimize/jchoptimize/fileretriever.php on line 58

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/atlas-ellebye.dk/public_html/libraries/src/Cache/Storage/FileStorage.php on line 315
Klientforhold

Klientinformation

Atlas Ellebye Advokater I/S, CVR nr. 30 78 63 43, er organiseret i interessentskabsform.

Atlas Ellebye Advokater I/S’ forretningsadresser er Østre Stationsvej 43, DK-5000 Odense C.

Alle advokater hos Atlas Ellebye Advokater er beskikket af Justitsministeriet og alle er registreret i og medlemmer af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet advokatetiske regler, som bl.a. stiller krav til advokaters adfærd og etik. De til enhver tid gældende advokatetiske regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Atlas Ellebye Advokater kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Se nærmere på  www.advokatnaevnet.dk.

Atlas Ellebye Advokater anvender almindelige forretningsbetingelser og lovvalgs- og værnetingsklausuler, der findes i vores forretningsbetingelser på www.atlas-ellebye.dk.

Atlas Ellebye Advokater har samleklientbankkonti i følgende pengeinstitutter:
Spar Nord Bank, Danske Bank, Nordea Bank, Sparekassen Fyn, Sydbank, Nordfyns Bank, og medmindre andet oplyses vil betroede midler blive indsat på disse konti.

Logo NEGATIV

Odense: Østre Stationsvej 43 · DK-5000 Odense C · Tel. +45 66 12 03 03  · CVR nr. 30 78 63 43 · Mail: info@atlas-ellebye.dk